Informacje
o firmie
UsługiPortfolioPracaLokalizacja
 

         
   

Inżynieria i ochrona środowiska

   
 

Gospodarka wodno-ściekowa

Przygotowanie kompleksowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych dot. Projektu "Budowa sieci kanalizacyjnej w gminach Lewin Brzeski i Skarbimierz", współfinansowane ze środków UE.

Gospodarka odpadami

Program gospodarki odpadami komunalnymi w Łodzi - inżynier kontraktu

 

Budownictwo kubaturowe

Infrastruktura transportowa

Inżynieria i ochrona środowiska