Informacje
o firmie
UsługiPortfolioPracaLokalizacja
 

         
   

Usługi

   
 

 

Nasze biuro specjalizuje się głównie w działalności projektowej, konsultingowej, organizacyjnej oraz nadzorach w zakresie inwestycji budowlanych. Posiadamy doświadczenie w pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu w ramach warunków kontraktowych FIDIC. Oferujemy także usługi w zakresie ekspertyz, opinii i opracowań technicznych.

Prowadzimy również działalność doradczą, zapewniając naszym klientom wsparcie na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.

Zakres realizowanych przez nas projektów obejmuje:

 

Budownictwo kubaturowe

Infrastrukturę transportową

Inżynierię i ochronę środowiska

 

Budownictwo kubaturowe

Infrastruktura transportowa

Inżynieria i ochrona środowiska