Informacje
o firmie
UsługiPortfolioPracaLokalizacja
 

         
   

Infrastruktura transportowa

   
 

 

Infrastruktura transportowa jest ważnym czynnikiem umożliwiającym rozwój gospodarczy kraju. Dzięki zrealizowanym dotąd projektom Biura AiB zdobyło duże doświadczenie w zakresie wykonywania projektów infrastruktury transportowej. Zakres tematyczny wykonywanych przez nas projektów obejmuje:

 

Zintegrowane rozwiązania infrastruktury miejskiej

Budownictwo drogowe

Inżynierskie budownictwo podziemne

Metro

Budownictwo mostowe

 

Realizowane przy naszym udziale projekty dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych charakteryzują się wysoką funkcjonalnością. Równocześnie nasi projektanci na równi ze stawianymi wymaganiami technicznymi dbają o estetykę projektowanych obiektów, oraz na minimalizację ich ewentualnego szkodliwego oddziaływania na środowisko.

 

Budownictwo kubaturowe

Infrastruktura transportowa

Inżynieria i ochrona środowiska