Informacje
o firmie
UsługiPortfolioPracaLokalizacja
 

         
   

Inżynieria i ochrona środowiska

   
 

 

Narastająca presja cywilizacyjna sprawia, że wzrasta wartość nieskażonych terenów o czystych zasobach naturalnych. Dlatego tak istotna jest minimalizacja oddziaływania procesów urbanizacyjnych i industrialnych na środowisko naturalne.

Projektanci Biura AiB posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności, a także doświadczenie w projektowaniu oraz nadzorowaniu realizacji inwestycji w zakresie:

Gospodarki wodno-ściekowej,

Gospodarki odpadami.

Wykonujemy również opracowania i ekspertyzy dotyczące zamierzeń inwestycyjnych i minimalizacji ich wpływu na środowisko naturalne.

 

Budownictwo kubaturowe

Infrastruktura transportowa

Inżynieria i ochrona środowiska