Informacje
o firmie
UsługiPortfolioPracaLokalizacja
 

         
   

Priorytety działania

   
 

 

Biuro AiB stawia sobie za podstawowy cel działania, zapewnienie satysfakcji swoich klientów, poprzez dostarczenie pełnej, wielobranżowej obsługi powierzonych firmie zadań. Osiągnięcie obranego celu będzie możliwe poprzez:

  • współpracę z uznanymi i zaufanymi projektantami,

  • zapewnianie najwyższej jakości wykonywanych usług,

  • utrzymanie zdolności do samodzielnego prowadzenia wielodyscyplinarnych projektów,

  • podejmowanie najbardziej wymagających wyzwań oraz zdobywanie nowych doświadczeń,

  • stałe rozszerzanie zakresu działalności oraz oferowanych usług,

  • podtrzymywanie międzynarodowej współpracy z wiodącymi firmami rynków zagranicznych,

  • wykorzystywanie zagranicznych doświadczeń na rodzimym gruncie,

  • rozwój działalności firmy poprzez współpracę i integrację z mniejszymi firmami działającymi na rynkach lokalnych,

  • poszukiwanie możliwości wdrażania i rozwoju metod zapewniających odpowiednią jakość oferowanych usług,

  • stworzenie przejrzystej i efektywnej, a jednocześnie elastycznej struktury organizacyjnej.


 

Podstawowe informacje

Priorytety działania

Technologie

Zapewnienie jakości