Informacje
o firmie
UsługiPortfolioPracaLokalizacja
 

         
   

Zapewnienie jakości

   
 

 

Przy realizacji powierzonych nam zadań, oraz w pracach projektowych wykorzystujemy odpowiednie, autorskie systemy kontroli jakości, oparte zazwyczaj na wymaganiach stawianych przez normy ISO. Systemy takie tworzone są poprzez modyfikację macierzystego systemu funkcjonującego w naszej firmie.

Nasze biuro posiada duże doświadczenie w działaniach zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC.

Jednocześnie Biuro AiB stale rozwija metody zapewniania i kontroli jakości projektów, oraz użyteczności i niezawodności projektowanych rozwiązań. W tym celu utrzymujemy współpracę z takimi instytucjami jak placówki naukowe, oraz jednostki normalizacyjne.

 

Podstawowe informacje

Priorytety działania

Technologie

Zapewnienie jakości